Θέρμη, 24/07/2015

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 1662

 H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Θέρμης, Βασιλικών & Μίκρας , προϋπολογισμού 1.435,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

Θέρμη, 24/07/2015

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 1663

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού  της επιχείρησης, προϋπολογισμού 3.040,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

                                           Θέρμη, 19/06/2015

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 1436

 H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων στο πολιτιστικό κέντρο Θέρμης & στα κέντρα πολιτισμού Ν. Ραιδεστού και Καρδίας, προϋπολογισμού 1.750,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

image006ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ  |  ΠΑΛΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

Τα ΕΑΡΙΝΑ είναι η κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων, η οποία σηματοδοτεί τη λήξη των πολιτιστικών σχολών και την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, ενώ, παράλληλα, είναι αφιερωμένη στην προστασία και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Στα ΕΑΡΙΝΑ γιορτάζουμε την οριστική απομάκρυνση της χωματερής και, συγχρόνως, απλώνουμε ένα δίχτυ προστασίας πάνω από το χωριό μας.

Ο Εθελοντισμός, η Συνεργασία όλων των πολιτών και ο Πολιτισμός είναι τα όπλα μας. Σύνθημά μας: «ΟΧΙ» ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ – «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ → Διαβάστε περισσότερα

Θέρμη, 12/06/2015

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 1376

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της επιχείρησης, προϋπολογισμού 515,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ