Ενημέρωση για Προγράμματα Άθλησης για Όλους  Έναρξη εγγραφών στα Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2014-2015

Αγαπητές Αγαπητοί συνδημότες,

​Τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), που πραγματοποιούνται κάθε  χρόνο,  είναι ένα από τα κοινωνικά αγαθά , που δίνει τη δυνατότητα για την  ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι των αθλητικών δρώμενων στο Δήμο Θέρμης. Ο Δήμος κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προγράμματα αυτά να είναι διαθέσιμα και προσιτά σε όλους τους δημότες του, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις, που θέτει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ( Γ.Γ.Α. ). Επειδή φέτος παρουσιάζεται καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι: → Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-04-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’ ) και λαμβάνοντας υπόψη:

1) την υπ’ αριθμ. 33/07-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

2) την υπ΄αριθμ.244/31-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

4) τις διατάξεις του αρθ.30 παρ.2 του Ν 3274/2004

5) τον κανονισμό της Δημοτικής Επιχείρησης

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού  προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛ. ΔΡΑΣΕΩΝ – 2

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-04-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’ ) και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την υπ’ αριθμ. 33/07-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
  2. την υπ΄αριθμ. 243/31-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
  3. τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
  4. τις διατάξεις του αρθ.30 παρ.2 του Ν 3274/2004
  5. τον κανονισμό της Δημοτικής Επιχείρησης

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό, ως καλλιτεχνικό υπεύθυνο για την λειτουργία της Σχολής χορού του Κέντρου  Πολιτισμού Τριαδίου κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), με την  εξής ειδικότητα και τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΟΡΟΥ

Σάββατο 8 Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 Ώρα 20:30

«Το φιντανάκι», Παντελή Χορν

Εφηβική ομάδα Σουρωτής

Σκηνοθεσία-Μουσική Επιμέλεια: Ρούλα Αγγελίδου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Μυτίνης

 image005

→ Διαβάστε περισσότερα

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 Ώρα 20:30

“Ο Επιθεωρητής”, Νικολάι Γκόγκολ

Εφηβική Ομάδα Θέρμης

Σκηνοθεσία–Μουσική Επιμέλεια: Δήμητρα Τσάκου

Σκηνικά – κοστούμια: Θάνος Καρώνης

 image003 → Διαβάστε περισσότερα